Beginilah Jawaban Ulama Saat Diiming-imingi Dunia

Beginilah Jawaban Ulama Saat Diiming-imingi Dunia
Beginilah Jawaban Ulama Saat Diiming-imingi Dunia

Suatu hari Salim bin Abdullah bin Umar memasuki Masjidil Haram untuk berthawaf. Maka, khalifah Hisyam bin Abdul Malik menemuinya dan berkata kepada Salim,

“Wahai Salim, apakah engkau memerlukan sesuatu dariku?”

Sâlim segera menjawabnya dengan berkata, “Tidakkah engkau malu berkata demikian, padahal aku sedang berada di rumah Malikul Muluk?”

Salim mengerti betul bahwa pemberian hamba tidak melebihi telapak kaki. Sehingga, bagaimana mungkin ia akan meminta kepada Hisyam bin Abdul Malik, padahal ia berada di hadapan Al-Malik Al-‘Allam? Bagaimana mungkin ia meninggalkan pemberian Al-Quddus demi mengambil pemberian budak kekuasaan?

Ketika Salim keluar dari Al-Haram, Hisyam mengulangi lagi pertanyaannya dengan berkata, “Apakah engkau memiliki kebutuhan?”

Salim balik bertanya, “Apakah dari kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat?”

Hisyam berkata, “Adapun kebutuhan akhirat, aku tidak memilikinya, aku hanya memiliki kebutuhan dunia.”

Salim pun dengan tegas berkata, “Aku tidak meminta kebutuhan dunia dari Zat yang memilikinya, maka bagaimana mungkin aku akan memintanya darimu?”

Penulis : Dhani El_Ashim (kiblat.net)

Diambil dari Mashâri`ul `Usyâq karya Dr. A’idh bin Abdillah Al-Qarni

Perkampungan Yang Dikuasai Syetan

[caption id="attachment_7606" align="aligncenter" width="1201"] ilustrasi[/caption] Solidaritasmuslim.com - Shalat jamaah adalah...

Tangisan Ummul Mukminin Aisyah Saat Membaca Al-Quran

[caption id="attachment_6691" align="aligncenter" width="559"] Tangisan Ummul Mukminin Aisyah Saat Membaca...

Leave your comment